موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۷/۶/۲

شرقی

.
برای روبان قرمزت
آبشاری طرح خواهم زد
.....................از موج
تا کلاه‌ات بی‌سر
نماند!

.
این گونه نیست
که از زیر سکوت تاریک‌ات
چشمان بسته‌ات را
................... زاغ سیاه نزنند
وگرنه تا حالا هزار بار
دست از پا دراز تر
میدان سنگی را
.................... دور زده بودی
و سرت هنوز بر تن‌ات
................. سنگینی می‌کرد!
................................ ۲۸ نوامبر ٫۲۰۰۶ روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: