موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۷/۶/۲۵

طرح

.
همشهری‌ی توام
با زبان تو حرف می‌زنم
............................چیزی بگو
...........................۱۵ سپتامبر ٫۲۰۰۸ روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: