موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۱/۱

همین حوضچه‌ی خالی‌ست

.

نام این پرنده آن قدر سوراخ است که

"یاد یار مهربان آید همی"

کنار باغچه‌ سبز می‌‌شود

................................پاییز!

درختِ تنها میوه نمی‌دهد

دستان‌اش کوتاه‌اند

بوی توچال می‌دهد

حرف‌های رسیدن

نام شما چه بود؟!

این‌جا سوال‌های کوتاه

با شماره‌های بلند آویزان می‌شوند

"خواب‌های شماره‌دار

پشت دیوارهای شماطه"

مثل خدا همین حوضچه‌ی خالی‌ست

که ماهیان سرخ از آن بالا می‌روند

بالاتر از سرخ

پرنده‌ای‌ست

که پرواز را می‌پرد

نام شما چه بود؟

آخرین خبر هنوز داغ نشده است

دوربین‌ات را

روی این پرنده زووم کن

پرستوهای مسافر

تازه می‌شوند

یادداشت‌های کوچک

در خیابان‌های برهنه رژه می‌روند

نام شما چه بود؟

من از خاطرات سبز درخت

..........................پُرم

و شناسنامه‌ام

به کشاورزان بومی‌ی مکزیک

................................می‌رسد

..................................................................................... کوُول کالیفرنیا

.........................................................................فروردین ١٣٨٨

هیچ نظری موجود نیست: