موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۷/۱۱/۹

تیر خلاص را رها کرده‌ام

.

کوچک‌تر از شمایم اما

تمام جهان را می‌خواهم

............................تسخیر کنم

دستان‌ام بزرگ‌اند

و در هیح دستکش چرمی‌ی اصل

..........................نمی‌گنجند

خودکار کوچک‌ام

خالی نمی‌شود

و بر هر چیری می‌نویسد

من با کسی نمی‌جنگم

آخرین بیانیه‌ام را نوشته‌ام

اهل معامله نیستم

.زیر هر شعر تازه‌ام

معاهده‌ی صلح با شما را

امضاء می‌کنم

تیر خلاص را رها کرده‌ام

و هیچ‌چیز در تیررس من نیست

تمام جهان را می‌خواهم

................................تسخیر کنم اما

.......................................................... ٢٣ ژانویه ٢٠٠٩

..................................................... روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: