موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۲/۲۴

روی موج کوتاه

.

در اننظار دیدن‌ات

بوسه‌های نخستین

......................باور نمی‌شو‌ند

اینک سال‌هاست

به نگاهی خلاصه دل بسته‌ام

که از یک عکس ۶ در۴ قدیمی

از جایی دور پرتاب شده است.

............................... .می ٢٠٠٩

...........................کوُل کالیفرنیا


هیچ نظری موجود نیست: