موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۳/۱۹

به این درخت شلیک نکنید

.

پشت این دیوار
.......................خبری نیست
مثل همه‌ی بعد از ظهرهایی
که باران خزر را نقطه‌چین می‌کند
و من نخواهم بود
که دست آب را بگیرم
و زیردرخت گردو پهن کنم
تا کناره‌های تنهایی خیس نشوند
*
تکیف این مالا*ی پیر چیست
وقتی شما دریاچه را
به کثیرالاضلاعی‌ نا منظم تقسیم می‌کنید
که تنها ضلعی کوچک‌ از آن
از باغ‌های زیتون رودبارعبور می‌کند
*
یک شاخه از درخت نورس زیتون
به دهانه‌ی این تفنگ پیر آویزان کنید
تا هیچ سربازی
به سنگ‌اندازهای جوان فلسطینی
................................شلیک نکند
*
لطفآ به این پریده‌رنگ
.....................سنگ
پرتاب نکنید
دختران باکره
با مریم مقدس
همخوابه نمی‌
‌شوند
................................٢٣ می ٢٠٠٩

...........................کوُل کالیفرنیا

*مالا: ماهیگیر به زبان گیلکی

هیچ نظری موجود نیست: