موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۲/۸/۲

خواب

حرف‌های نگفته زیاد بود
ساعت زنگ‎دار اما
بی‎وقت می‎زند

هیچ نظری موجود نیست: