موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۴/۲

شانس

خوب‌ست که
اقبال با ما نیست
زبان‎ام لال فکر می‌کردیم
شاه سابق برگشته است

هیچ نظری موجود نیست: