موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۷/۹/۱۳

روی موج کوتاه

.
۱۲
با نام کوچک‌ات
خطاب می کنم
تکلیف این پرنده چی‌ست؟
که یکسره از یاد رفته است.
.
۱۳
از سایه‌ات عبور می‌کنم
دستان‌ام بوی ترا می‌گیرند
باید ارتباطی
بین این باغچه و
دریاچه‌ی آبی‌ی دوردست باشد!
.
۱۴
پاییز روی کاج
حیاط کوچک خانه را
نشانه می‌رود

.......................................... ۳ دسامبر ۲۰۰۸
.................................... روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: