موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۷/۹/۱۰

روی موج کوتاه

.
۱۱
گردویی کوچک فرو افتاد!
درخت تناور اما،
هنوز پا برجاست.
.......................................... ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸
.................................... روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: