موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۲/۲

روی موج کوتاه

.

صبحانه‌ام را با تو تقسیم می‌کنم

سال‌هاست که رفته‌ای

وسهم تو از نان سنگگ

بر روی سفره

................کپک زده است!

..............................................١۵ مارس ٢٠٠٩

............................................ کوُل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: