موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۲/۱۰

اسم این کوچه شهید نشد

.

وقتی شناسنامه‌ام

آن قدر باطل شد

که "پِرلاشِز"*

لاشه نمی‌پذیرد

با صدای‌ات بلند ‌می‌شوم

که فاتحه‌ات ‌خوانده نیست

پس "فاتح شدم

و ۶٧٨"** بار

ساکن و مرداب

وقتی صدای مرغابی

بوی خزر می‌داد

خیابان ها سنگفرش بود

و فرش خانه‌ی همسایه سوراخ

دیوار موش داشت

و موش گوش

و ما فقط به ارتباط جبری اعداد

...............................جمع می‌شویم

اسم این کوچه شهید نمی‌شود

پس از بن بست که بالا می‌روی

"هوای تازه"*** می‌خوانی

و شاملو با پریا پریده بود

که از دریاچه دوریم

و آب رودخانه خیس نیست

...................................سی‌ام آوریل ٢٠٠٩

................................کوُل کالیفرنیا

*گورستانی که صادق هدایت در آن مدفون است.
**وام از شعر فروغ فرخ زاد
***اشاره به کتاب به همین نام از احمد شاملو

هیچ نظری موجود نیست: