موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۲/۸

روی موج کوتاه

.

تاریک‌تر از آن‌ست

که از روز بگوید

از عشق می‌گوید وُ

از بهار

که هم‌جنس آفتاب‌اند!

.......................................١۵ مارس ٢٠٠٩

............................................ آبرن کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: