موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۳/۱۹

سفر

.
دست می‌برم
صدایی که انگشتان‌ام را
تر می‌کند
شنیده نمی‌شود
با آینه می‌گویم
راز سفری را
که از چمدان، خالی‌ست

...................................
١١ می ٢٠٠٩

..............................کوُل کالیفرنیا


هیچ نظری موجود نیست: