موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۴/۷

روی موج کوتاه

.
آخرین عدد رها می‌کند
اندیشه‌های درهم را
آن‌ سمتِ ارتباطِ اشاره
دستی جوینده
بر نطعِ کی‌برد
* می‌دود
و خواب در چشمِ تَرم می‌شکند**.

....................................
۲۸جون ٢٠٠٩
............................... روزویل کالیرنیا
.
*Keyboard
** برداشتی از شعر نیمای بزرگ

هیچ نظری موجود نیست: