موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۶/۸

روی موج کوتاه

.
من آخرین مسافری نیستم
که از فرودگاه قدیمی
........................پرتاب شد
برای دیدن ستاره‌ی کوچک‌ام
............................پرواز کرده‌ام
لطفآ نام‌ام را
از لیست اشیاء مفقود شده
..........................خط نرنید

....................................اگست٢۱ ٢٠٠٩
............................... روزویل کالیرنیا

هیچ نظری موجود نیست: