موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۶/۱۲

روی موج کوتاه

.
نام پدربزرگ‌ام علی
و نام پدرم مهدی است
چه می‌کند این‌جا
...........................
...........شاعر

بی نام حبیب!
۱ ............................................. ٢٠٠٩سپتامبر
............................... روزویل کالیرنیا

هیچ نظری موجود نیست: