موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۷/۲۲

روی موج کوتاه

.
این خیابان
به های وی‌ی 80 می‌رسد
این جاده به اقیانوس اطلس می‌ریزد
کجاست کج‌راهه‌ای;
که به کردستان‌ام ببرد!؟
سپتامبر١٧..................................................٢٠٠٩
......................... روزویل کالیرنیا
.
highway 80 یکی از بزرگ‌راه‌های سراسری آمریکا

هیچ نظری موجود نیست: