موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۷/۱۰/۱۴

روی موج کوتاه

.
تکرار می‌کنم.
شماره می‌خورد نام‌ات
و این همه دیوار
بر تو قد می‌کشد
.......................................... ٣٠ دسامبر ۲۰۰۸
.................................... روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: