موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۷/۸/۳۰

روی موج کوتاه

.
۷
چشمان‌ات نه انگشت بود
نه باران
این حرف‌های خیس
اشارتی‌ست
به دریاچه‌ای
که بر بستر باد می‌لمد.
.........................................۲۰ نوامبر٢٠٠٨
................................ روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: