موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۷/۹/۱

روی موج کوتاه

.
۸
چشم کدام خواب سبز می‌زند؟
تا باغچه زرد نیست
پشت نگاه برف
زیر عبور کاج
..........................................۲۱ نوامبر ۲۰۰۸
.................................... روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: