موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۷/۹/۸

روی موج کوتاه

.

۹

به مرگ سلام می‌کنم
بفرما می‌زند
صحنه تاریک می‌شود
و چشم٬ چشم را نمی‌بیند

..........................................۲۸ نوامبر ۲۰۰۸
.................................... روزویل کالیفرنیا

.

۱۰

از آینه می‌گذرم
درون خواب پا می‌نهم
دستی مهربان

..............پیشانی‌ام را

...........................نوازش می‌دهد

دیگر باز نمی‌گردم

.......................................... ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸

.................................... روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: