موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۷/۲۲

روی موج کوتاه

.

سایه‌ات را کنار می‌زنم
تا در آینه‌ات دیده شوم
..................................۱۲ ٢٠٠٩اکتبر
............................... روزویل کالیرنیا

هیچ نظری موجود نیست: