موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۷/۲۲

روی موج کوتاه

.
با این الف نه می‌شود
گلی را آب داد
و نه می‌شود
دریاچه‌ای را آبی کرد
کاش می‌شد به کلاس اول برگردم
خانم معلم‌ام
آن‌قدر هم قد بلند نیست دیگر
می‌شود گوش‌اش را کشید
.
..................................٧. ٢٠٠٩اکتبر
............................... روزویل کالیرنیا

هیچ نظری موجود نیست: