موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۷/۲۲

روی موج کوتاه

.
صورت‌ام را می‌شویم
بوی خزر نمی‌دهد این آب
!

...................................۱۲ ٢٠٠٩اکتبر
............................... روزویل کالیرنیا

هیچ نظری موجود نیست: