موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۸۸/۷/۲۲

روی موج کوتاه

.
خواب‌ام نمی‌برد
برای‌ام قصه می‌گوید
ساعت کوچک روی تاقچه
به خواب می‌رود

...................................۱اکتبر ٢٠٠٩
............................... روزویل کالیرنیا

هیچ نظری موجود نیست: