موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۷

روی موج کوتاه

.٣٩
حکایت موش و گوش و دیوار

و دستِ با عصا
این همه خواستن

از کدام حنجره فریاد می‌شود؟

............................ ٢ژانویه ٢٠۱٠
............................... روزویل کالیفرنی

هیچ نظری موجود نیست: