موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۷

روی موج کوتاه


٤١
بند باز نیست
می‌بازد به بند

................باز
آویزان
..................................١٠ فوریه ٢٠١٠
.............................. روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: