موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۶

روی موج کوتاه

٣٢
روزهای‌ام را
درون فنجان خالی قهوه می‌ریزم
پیش از آن‌که هم بزنم
شب می‌آید
و روزهای‌ام سیاه می‌شوند

.............................۱سپتامبر ٢٠٠٩
............................... روزویل کالیرنی

هیچ نظری موجود نیست: