موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۷

روی موج کوتاه

٤٢
پیش از تو بخواب می‌روم
آسمان ابری‌ست
..................امشب

٤٣
پرده را
کنار می‌کشم
اتاقم از ستاره
..............پر می‌شود

٤٤
فرقی نمی‌کند
چه با شکوه ساخته شده است
این فرودگاهاز میدان آزادی نمی‌گذرد!

..................................١٩ فوریه ٢٠١٠
.............................. روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: