موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۷

روی موج کوتاه

۴۲
دهان‌ام را می‌بندید
رو به دریاچه می‌ایستم 
و مدادم را تیز می‌کنم
.............................۱۵ آپریل ٢٠١٠
..................... روزویل کالیفرنیا

۴۳
این‌جا فرودگاه مهرآباد نیست
این فرودگاه از آزادی
                              نمی‌گذرد

......................................۱۵ جون ٢٠١٠
......................................... روزویل کالیفرنیا

۴۴
این فرودگاه را مهر آباد نمی‌کند
این فرودگاه از گورستان بهشت‌زهرا
                                   می‌گذرد 

..................................۱۵جون٢٠١٠
............................................ روزویل کالیفرنیا


هیچ نظری موجود نیست: