موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۶

روی چوج کوتاه

۳۳
در را که باز می‌کنم
پر می‌شود اتاق‌ام از خزر
زبان‌ام را اما
کسی
نمی‌فهمد
....................................۰۱ نوامبر٢٠٠٩
............................... روزویل کالیرنیا

هیچ نظری موجود نیست: