موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۷

روی موج کوتاه

٣٤
.
روبرو ایستاده‌ایم
گرمای حضورت
..............احساس نمی‌شود
یکی از ما باید در قاب عکس
............................گذاشته شده باشد

....................................٢٨ نوامبر٢٠٠٩
............................... روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: