موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۷

روی موج کوتاه

۳۵
پرنده‌ای که با‌ل‌های‌اش را
به حراج می‌گذارد
با خطوط هوایی‌ی خارجی
............................پرواز می‌کند!

....................................۵ دسامبر٢٠٠٩
............................... روزویل کالیفرنی

هیچ نظری موجود نیست: