موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۷

روی موج کوتاه


٣٦
احمد نرفته بود
که سفر آمد
کلاه به سر داشت
و داشت دشداشه می فروخت
لب های خنده شکوفید
.............................٢٢ سپتامبر ٢٠٠٩
..................... روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: