موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۷

روی موج کوتاه

۴۷
باران نیستی
که از تحزب آب‌
انشعاب کنی
ابری، که دانه‌های کوچک باران را
پیوند می‌زنی

................................. ۲۳ اوت٢٠١٠
............................................ روزویل کالیفرنیا۴۸   
آقای سابقی را
که از مرز بازرگان
                   دررفته بود
بخت یار نبود
و گوش‌های‌اش را
در وان پیدا کردند!
بازرگان سابق هم که 
به عرض رسید
چه زود دکان‌اش تخته شد
.................................یکم سپتامبر٢٠١٠
............................................ روزویل کالیفرنیا

۴۹
لطفآ خودکارم را دستگیرکنید
که شعرهای‌ام را
از راه بدرمی‌کند
برای خاطر این دوربین بی‌مصرف هم که شده
چشمان‌ام را
             چشمبند بزنید
تا رویاهای دور
خواب‌هایم را 
                  آشفته نکنند
                       
                  ۱۶سپتامبر ۲۰۱۰
                                           روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: