موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۲/۲۷

روی موج کوتاه

۴۵
به آب نگاه کن
که برای تصویر یک ماه کوچک
چگونه آینه را
در آغوش می‌کشد.

.................................۵ اوت٢٠١٠
............................................ روزویل کالیفرنیا۴۶
این شعر برای فروش نیست
لطفآ مداد و کاغذم را
از لیست اشیاء حراجی
حذف کنید .
................................۱۴ اوت٢٠١٠
............................................ روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: