موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۱۲

روی موج کوتاه

۵۰
اهالی‌ی این خیابان
تیر هوایی می‌خورند
و از هوای آلوده‌ی تهران
نیرو می‌گیرند
پس زنده باد
نیروی
هوایی‌ی
مردم ایران

اکتبر ۲۰۱۰
روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: