موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۱۲

روی موج کوتاه

 ۵۱
سلام آقای سجل و احوال
نام فامیل ستارخان چه بود؟!
تکیف‌ام را 
با خودم روشن می‌کنم
دیگر نه می‌روم وَ نه می‌مانم.
 **
آقای سجل و احوال
شناسنامه‌ام را باطل کنید
من از ایشان خجالت می‌کشم.
                             ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰
                                                       روزویل کالیفرنیا

هیچ نظری موجود نیست: