موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۲۹

دریغ

از کسی که باران را خشک می‌نویسد
از کسی که روز را سیاه می‌نویسد
........
باران که ببارد

کلمه پاک می‌شود

و روز روشن خواهد شد
۲۵ آوریل ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست: