موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۲۹

نه شرقی نه غربی

دیوار برلین فرو ریخت
وال استریت بالا رفت
چکسلواکی قسمت شد
و چک‌های بی‌محل
خانه‌دار‌ شدند
آلمان فدرال زائید
و ما نه شرقی شدیم نه غربی
۲۳ می ۱۳۹۰

هیچ نظری موجود نیست: