موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۱۲

روی موج کوتاه

۵۲

تنهایی‌ام را
به کوچه می‌برم
چشمان پنجره می‌بندد
**

بی‌تو بسر نمی‌شود!

هیچ نظری موجود نیست: