موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۱۲

روی موج کوتاه

۶۳

مخالف برابری نیستم
برابری‌ی زن و مرد
برابری‌ی سیاه و سفید
برابری‌ی ...........
امّا حاضر نیستم
برابر کسی سر خم کنم.
از نرخ برابری ریال
و سایر ارزهای جهان
هم حرف نمی‌زنم
سی‌ام مارس ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست: