موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۲۹

زاویه‌ی سوم

پرویز صیاد
در آب گل‌آلود
ماهی‌ی سیاه کوچک
صید می‌کرد
و با انگشتان صمد آقا
چشمان پسرک لبو فروش را
کور می‌کرد
۱ جون ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست: