موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۱۲

روی موج کوتاه

۵۳

چه گوارا
شیرین بود اما نه گوارا
امپریالیست محترم
برای جلوگیری‌ از اشاعه‌ی این معما
دستور قتل‌اش را فرمود

هیچ نظری موجود نیست: