موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۲۹

شایعات

به درخت‎ها هم نمی‌شود اعتماد کرد

در آمریکا تفنگ M1 می‌شوند
در ایران چوبه‌ی دار.
لطفأ از حیوانات این جنگل
.................................فاصله بگیرید.
.


۱۹جون ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست: