موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۲۹

حمایت

جهنم که شاگرد اول نشد
شاگرد نانوا که شد
ماشین که نان سنگگ با خشخاش
نمی‌پزد!
۱۳ آوریل ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست: