موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۲۹

زوایای سه‌گانه‎ی یک مربع‌

زاویه‌ی ‌اول

آقای قاطبه
غرب‌زده‌گی‌ی را
ارزیابی‌ی شتاب‌زده می‌کرد
۱ جون ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست: