موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۲۹

مسأله

اکبر اکسیر نقل می‎کند:
"من، در تهران سه کیلوست
در اردبیل چهار کیلو
و در تبریز شش کیلو"
مطلوب‌ست من ِرشتی در آمریکا!؟
چهارم می ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست: