موسیقی متن سایت
موسیقی‌ی متن آی آدم‌ها راهِ رهایی موسیقی : میدیا فرج نژاد با صدای سید حسام سراج است.

۱۳۹۰/۳/۲۹

زاویه‌ی دوم
 
پرویز کاردان
آن‌قدر کاردان بود
که مرغ سحر را
در خانه‌ی قمر خانم سر می‌برید
۱ جون ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست: